PRESS RELEASE

NO.88/2022

 

SIAHA, 27 Khihpa, 2022, Pobiehnoh - Atanoh dawh 3:30 Pm liata Puhpa H. Malvina, CEM, MADC nata Puhpa HC. Lalmalsawma Zasai, Dy. CEM zy ta CEM office chhôpadâh liata Medical râh buapa su chheipâh liata râh hneituhpazy apakyhna ama hnei.

 

He râh buapa he MADC ôna chhôh liata sawhkhâ department ta râh a hmâpa zydua Land Donation tah khao leipa ta Land Lease (râh pahmâsa chypa) tahpa ta tao khai bâ awpa a tah daihti no tawhta avaw bua pathaopa châ ta, he kyh liata 12th Term MADC nôpawpazy ta apha kawpa ta pasiapa a châ thei nawpa ta râh hneituhpazy lâta ahawna taopa ta reihpahmaohna ama hnei.

 

Atanoh ta reipahmaohna liata aparyh (negotiate) awpa ta biechhâna tao thai awpa a châ mâh lei vâta thlaheihpa - August 3, 2022 pa ta râh hneituhpazy lâ tawhta bie sianô viapa apahnosa awpa ta Puhpa H. Malvina, CEM, MADC ta â haw ei.

 

He meeting liata Official lâ tawhta Puhpa K. Chhihrau, Executive Secretary, Puhpa Pheiki Solo, Sr. RSO, Puhpa N. Khumtira, SO nata Puhpa Pawsa Lava, AITO  zy amâ hlao.

 

ISSUED BY:

Information & Publicity Department

Mara Autonomous District Council

Siaha.